Visie

Visie

Centrum Architecten ontwerpt en begeleidt de realisatie van gebouwen voor een diversiteit aan opdrachtgevers zoals projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen, zelfstandige ondernemingen en particulieren. Werkzaamheden worden verricht in alle fasen van het bouwproces, van ontwerp tot en met de oplevering. Hierbij wordt geput uit de jarenlange ervaring en kennis van beide bureaus die u voortaan herkent aan de naam Centrum Architecten.

Onze stijl is bepaald niet dogmatisch. Elke opdracht wordt benaderd als een uitdaging waarbij de gekozen architectonische oplossingen sterk afhankelijk zijn van het ontwerpconcept en de specifieke kenmerken en bijzonderheden van de opgave en haar omgeving.

Het is ons doel om functionele en duurzame gebouwen te ontwerpen met een heldere, expressieve en inspirerende architectuur. Gebouwen die zich goed voegen in hun omgeving. Ook de steeds belangrijkere rol die de energiehuishouding speelt en de invloed die wij als ontwerpers van de gebouwde omgeving hierop hebben inspireert ons ook dit aspect in de planvorming te betrekken.

Samen met adviseurs uit aanverwante disciplines ontwerpen wij het juiste gebouw voor de juiste plek. Gebouwen welke onze opdrachtgevers en de gebruikers ervan gedurende lange tijd naar volle tevredenheid kunnen dienen.